Право. Новости из Беларуси


 

Рейтинг@Mail.ru
Новости сайта

Новости проекта "Тюрьма"

Указ Президента Республики Беларусь от 18 октября 2007 г. №527 "Аб некаторых пытаннях аховы гiсторыка-культурнай спадчыны"

тэкст указу са зменамі і дапаўненнямі на кастрычнік 2008. Архіў абнаўленне

<<< Да спісу >>>

         УКАЗ ПРЭЗІДЭНТА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
          18 кастрычніка 2007 г. № 527

АБ НЕКАТОРЫХ ПЫТАННЯХ АХОВЫ ГІСТОРЫКА-КУЛЬТУРНАЙ
СПАДЧЫНЫ

   У  мэтах  стварэння ўмоў належнага захавання, аднаўлення,
утрымання  і  выкарыстання  асобных відаў  гісторыка-культурных
каштоўнасцей і зон аховы нерухомых матэрыяльных гісторыка-культурных
каштоўнасцей пастанаўляю:
   1. Зацвердзіць прыкладзенае Палажэнне аб парадку ажыццяўлення
адлічэнняў за прадпрымальніцкую дзейнасць, якая аказвае непасрэднае
ўздзеянне  на гісторыка-культурную каштоўнасць або зоны  аховы
нерухомай матэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці, выплаты
кампенсацый  за  шкоду,  што  прычыняецца  гісторыка-культурным
каштоўнасцям або зонам аховы нерухомых матэрыяльных гісторыка-
культурных каштоўнасцей.
   2. Унесці ў Палажэнне аб фондзе Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь
па падтрымцы культуры і мастацтва, зацверджанае Указам Прэзідэнта
Рэспублікі Беларусь ад 13 снежня 2004 г. № 601 «Аб некаторых
пытаннях дзейнасці фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы
культуры і мастацтва» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2004 г., № 195, 1/6077), наступныя змяненні і дапаўненне:
   2.1. у пункце 1 слова «гістарычнай» замяніць словам «гісторыка-
культурнай»;
   2.2.  пункт  2  пасля абзаца другога дапоўніць  абзацамі
наступнага зместу:
   «адлічэнняў  за прадпрымальніцкую дзейнасць, якая  аказвае
непасрэднае ўздзеянне на гісторыка-культурныя каштоўнасці або зоны
аховы нерухомых матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей;
   кампенсацый  за  шкоду,  прычыненую  гісторыка-культурным
каштоўнасцям або зонам аховы нерухомых матэрыяльных гісторыка-
культурных каштоўнасцей;»;
   абзацы трэці і чацвёрты лічыць адпаведна абзацамі пятым і
шостым;
   2.3. абзац восьмы пункта 5 выкласці ў наступнай рэдакцыі:
   «мэты, накіраваныя на ахову гісторыка-культурнай спадчыны.»;
   2.4. пункты 7 і 8 выкласці ў наступнай рэдакцыі:
   «7. Экспертна-мастацкія камісіі (саветы) па відах мастацтва,
створаныя пры Міністэрстве культуры, і Беларуская рэспубліканская
навукова-метадычная рада па пытаннях гісторыка-культурнай спадчыны
пры Міністэрстве культуры прадстаўляюць згодна з іх кампетэнцыяй у
савет  фонду  экспертныя заключэнні  па  творчых  праектах  і
абгрунтаваных прапановах па ахове гісторыка-культурнай спадчыны для
прыняцця рашэнняў аб выдзяленні сродкаў на іх рэалізацыю.
   8. Усе творчыя праекты і абгрунтаваныя прапановы па ахове
гісторыка-культурнай  спадчыны разглядаюцца  саветам  фонду  на
конкурснай  аснове. Падтрымка творчых праектаў і абгрунтаваных
прапаноў па ахове гісторыка-культурнай спадчыны ажыццяўляецца ў
выглядзе поўнага або частковага фінансавання.»;
   2.5. у пункце 10 словы «трэцім і чацвёртым» замяніць словамі
«трэцім-шостым».
   3. Савету Міністраў Рэспублікі Беларусь у трохмесячны тэрмін
забяспечыць  прывядзенне актаў заканадаўства ў адпаведнасць  з
дадзеным Указам і прыняць іншыя меры па яго рэалізацыі.
   4.  Дадзены  Указ уступае ў сілу з дня яго  афіцыйнага
апублікавання.
   
Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь              А.Лукашэнка

                         ЗАЦВЕРДЖАНА
                         Указ Прэзідэнта
                         Рэспублікі Беларусь
                         18.10.2007 № 527

ПАЛАЖЭННЕ
аб парадку ажыццяўлення адлічэнняў за прадпрымальніцкую дзейнасць,
якая аказвае непасрэднае ўздзеянне на гісторыка-культурную
каштоўнасць або зоны аховы нерухомай матэрыяльнай гісторыка-
культурнай каштоўнасці, выплаты кампенсацый за шкоду, што
прычыняецца гісторыка-культурным каштоўнасцям або зонам аховы
нерухомых матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей

   1. Дадзеным Палажэннем устанаўліваецца парадак ажыццяўлення
юрыдычнымі і (або) фізічнымі асобамі, у тым ліку індывідуальнымі
прадпрымальнікамі, адлічэнняў за прадпрымальніцкую дзейнасць, якая
аказвае непасрэднае ўздзеянне на гісторыка-культурную каштоўнасць
або  зоны  аховы  нерухомай  матэрыяльнай  гісторыка-культурнай
каштоўнасці (далей - адлічэнні), і выплаты кампенсацый за шкоду,
прычыненую  гісторыка-культурным каштоўнасцям або  зонам  аховы
нерухомых матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей, і  за
абмежаванне ў сувязі з гэтым доступу грамадзян да гісторыка-
культурных каштоўнасцей (далей - кампенсацыя).
   2. Адлічэнні ажыццяўляюцца ад прыбытку, атрыманага юрыдычнымі
і  (або)  фізічнымі  асобамі,  у  тым  ліку  індывідуальнымі
прадпрымальнікамі, ад дзейнасці, якая аказвае непасрэднае ўздзеянне
на  гісторыка-культурную каштоўнасць або зоны аховы  нерухомай
матэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасці (далей - зоны аховы).
   Выплата  кампенсацый ажыццяўляецца ад прыбытку, атрыманага
юрыдычнымі і (або) фізічнымі асобамі, у тым ліку індывідуальнымі
прадпрымальнікамі, ад дзейнасці, якая прычыніла шкоду гісторыка-
культурным каштоўнасцям або зонам аховы.
   3. Пад прыбыткам, указаным у пункце 2 дадзенага Палажэння,
маецца на ўвазе даход, які застаецца ў распараджэнні юрыдычных і
(або) фізічных асоб, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў,
пасля выплаты падаткаў, збораў (пошлін), іншых абавязковых плацяжоў,
устаноўленых заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь.
   4. Юрыдычныя і (або) фізічныя асобы, у тым ліку індывідуальныя
прадпрымальнікі,  якія ажыццяўляюць прадпрымальніцкую  дзейнасць
згодна з пунктамі 7 і 8 дадзенага Палажэння, робяць адлічэнні і
выплачваюць кампенсацыі ў фонд Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па
падтрымцы культуры і мастацтва (далей - фонд).
   Адлічэнні і кампенсацыі ўносяцца на спецыяльны пазабюджэтны
рахунак Міністэрства культуры.
   5. Памеры адлічэнняў складаюць для юрыдычных і фізічных асоб
Рэспублікі Беларусь, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, 5
працэнтаў, для замежных юрыдычных і фізічных асоб - 25 працэнтаў ад
прыбытку, атрыманага ў выніку дзейнасці, якая аказала непасрэднае
ўздзеянне на гісторыка-культурную каштоўнасць або зоны аховы, і
ўносяцца не пазней 10 лютага года, які наступае за справаздачным
годам.
   6. Памеры кампенсацый для юрыдычных і (або) фізічных асоб, у
тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, за шкоду, прычыненую
гісторыка-культурным каштоўнасцям або зонам аховы, складаюць да 5
працэнтаў ад прыбытку, атрыманага ў вынiку дзейнасцi, якая прычынiла
шкоду гiсторыка-культурным каштоўнасцям або зонам аховы.
   Выплата кампенсацый ажыццяўляецца штомесяц і вызначаецца ў
кожным  выпадку асобна ў адпаведнасці з пунктам 11 дадзенага
Палажэння.
   7. Юрыдычныя і (або) фізічныя асобы, у тым ліку індывідуальныя
прадпрымальнiкi, робяць адлічэнні ў фонд у выпадках, калі яны
ажыццяўляюць прадпрымальніцкую дзейнасць, якая аказвае непасрэднае
ўздзеянне на гісторыка-культурную каштоўнасць або зоны аховы, шляхам
стварэння дадатковых транспартных нагрузак, прыўнясення функцый, не
характэрных для гэтай гісторыка-культурнай каштоўнасці, стварэння
дадатковых аб’ёмна-прасторавых збудаванняў, не ўласцівых і  не
характэрных для дадзенай гісторыка-культурнай каштоўнасці.
   8. Юрыдычныя і (або) фізічныя асобы, у тым ліку індывідуальныя
прадпрымальнікі, выплачваюць у фонд кампенсацыі па прадпісанню
Міністэрства культуры ў выпадках, калі яны:
   не  маюць магчымасці абмежаваць або поўнасцю спыніць рух
транспартных сродкаў, самаходных сельскагаспадарчых, меліярацыйных і
дарожна-будаўнічых  машын на дарогах, прылеглых  да  нерухомых
матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей або зон аховы, ці
дзейнасць камунікацыйных ліній, якія ствараюць пагрозу захаванню
гэтых гісторыка-культурных каштоўнасцей або зонам аховы;
   не  маюць  магчымасці  абмежаваць  або  поўнасцю  спыніць
гаспадарчую ці іншую дзейнасць, якая прыводзіць да забруджвання
паветранага ці воднага басейна і стварае пагрозу захаванню нерухомых
матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей або зонам аховы;
   не маюць магчымасці прыпыніць або поўнасцю спыніць дзейнасць,
абмежаваную ахоўным абавязацельствам;
   дапускаюць  неадпаведнае  выкарыстанне  гісторыка-культурных
каштоўнасцей  (не  ў  адпаведнасці з  іх  гісторыка-культурнай
значнасцю).
   9. Устанаўленне факта прычынення шкоды гісторыка-культурным
каштоўнасцям або зонам аховы ажыццяўляецца Міністэрствам культуры на
падставе акта аб прычыненні шкоды гісторыка-культурнай каштоўнасці
або зонам аховы, падрыхтаванага мясцовымі выканаўчымі і распарадчымі
органамі,  на  тэрыторыі якіх знаходзіцца  гісторыка-культурная
каштоўнасць.
   10. Абавязак па выплаце кампенсацыі, яе памер і перыядычнасць
выплаты ўстанаўліваюцца ў прадпісанні Міністэрства культуры адносна
юрыдычных  і  (або) фізічных асоб, у тым ліку індывідуальных
прадпрымальнікаў, у сувязі з прычыненнем імі шкоды гісторыка-
культурным каштоўнасцям або зонам аховы.
   11. Разлік памеру шкоды, якая прычынена гісторыка-культурным
каштоўнасцям або зонам аховы, праводзіцца Міністэрствам культуры з
улікам аб’ёму сродкаў, неабходных для прывядзення ў належны тэхнічны
і эстэтычны стан гісторыка-культурнай каштоўнасці і (або) тэрыторыі
ў межах зоны аховы.
   Калі  юрыдычныя  і  (або) фізічныя асобы,  у  тым  ліку
індывідуальныя прадпрымальнікі, не ажыццяўляюць прадпрымальніцкай
дзейнасці, звязанай з атрыманнем прыбытку, яны павінны штомесяц
выплачваць фіксаваную суму кампенсацый, памер якой вызначаецца
метадам разліку затрат, неабходных для ліквідацыі наступстваў шкоды,
прычыненай гісторыка-культурным каштоўнасцям або зонам аховы.
   Затраты, звязаныя з правядзеннем разліку кампенсацый, павінны
быць аплачаны юрыдычнымі і (або) фізічнымі асобамі, у тым ліку
індывідуальнымі прадпрымальнікамі, якія прычынілі шкоду гісторыка-
культурным каштоўнасцям або зонам аховы.
   12.  Калі юрыдычныя і (або) фізічныя асобы, у тым ліку
індывідуальныя прадпрымальнікі, не згодны з устаноўленым фактам
прычынення шкоды або вызначаным у адпаведнасці з пунктам  11
дадзенага  Палажэння памерам кампенсацыі, абскарджанне  рашэння
Міністэрства культуры адносна неабходнасці выплаты кампенсацыі і яе
памераў ажыццяўляецца ў судовым парадку.
   13. Метадычнае, арганізацыйнае садзейнічанне і кантроль за
своечасовасцю  і  паўнатой ажыццяўлення адлічэнняў  і  выплаты
кампенсацый ускладаецца на Міністэрства культуры і  адпаведныя
структурныя падраздзяленні мясцовых  выканаўчых  і  распарадчых
органаў.
   14.  Юрыдычныя  і  (або) фізічныя  асобы,  у  тым  ліку
індывідуальныя прадпрымальнікі, штогод да 15 сакавіка пацвярджаюць
ажыццяўленне адлічэнняў або выплаты кампенсацый шляхам прадстаўлення
копій адпаведных плацёжных дакументаў у Міністэрства культуры праз
мясцовыя выканаўчыя і распарадчыя органы.
   15.  За  несвоечасовае ажыццяўленне адлічэнняў і  выплаты
кампенсацый  у фонд з адказных за дапушчаныя парушэнні  асоб
спаганяецца пеня ў памеры 0,01 працэнта ад сумы адлічэння і
кампенсацыі за кожны дзень пратэрміноўкі плацяжу.
   16. У выпадку адмовы юрыдычных і (або) фізічных асоб, у тым
ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, ад выплаты адлічэнняў  і
кампенсацый, іх спагнанне ажыццяўляецца ў судовым парадку  на
падставе звароту Міністэрства культуры або па яго просьбе мясцовага
выканаўчага і распарадчага органа, на тэрыторыі якога знаходзіцца
гісторыка-культурная каштоўнасць або зоны аховы.


Назад Указы Беларусі | Наступны Беларускія указ

Навіны

 


Навіны заканадаўства

 

 
Реклама


Новости законодательства

Новые документы

Copyright © 1991-2015. Пры поўным або частковым выкарыстанні матэрыялаў патрэбна спасылка на сайт Laws.NewsBY.org